Paşaalanı Mah. Bandırma Cad. A - Blok Yaylada AVM No: 114 / A - 121 Karesi / Balıkesir
0266 234 0410
info@onhann.com.tr
Book Now
Covid 19

COVİD-19 VİRÜSÜ TESİS İÇİ SALGIN TEDBİR PLANI

AMAÇ:

Konaklama tesisleri alanlarında COVİD-19 ( CORONA ) virüsü için bir acil durum oluştuğunda hemen organize olarak, düzenli bir şekilde müdahale etmek ve ortaya çıkabilecek olan zararları en az seviyeye indirmek amacı ile hazırlanmıştır. Ayrıca “Konaklama tesislerinde uygulanacak standartlar ve tedbirler” yazısı göz önünde bulundurularak Covid-19 pandemisine karşı tesis içi salgın ve tedbir planını oluşturmaktır.

KAPSAM:

Konaklama tesisindeki tüm çalışanları, ziyaretçileri, tedarikçi firmaları, işyeri sınırları içerisinde bulunan herkesi, ayrıca bina, ekipman ve malzemelerini kapsar.

TANIMLAR:

Acil Durum: Çalışanların, işyerinde çalışan personelinin, ziyaretçilerin veya tedarikçi firmaların ve çevrede yaşamını sürdüren tüm bireylerin COVİD-19 virüsüne maruz kalmalarının engellenmesi ve enfekte şüphesi olan bireylerin kontrol ve takibinin sağlanması ile tedavi sürecinin takibi için planlanmamış olaylarıdır.

Acil Eylem: COVİD-19 virüsüne karşı alınacak önlem ve müdahaleleri,

Acil Durum Planı: COVİD-19 virüsünden korunmak, enfekte şüphesi olan durumlarda yapılacak çalışmaların; görev alacak personelin, kullanılacak donanımın, gereken haberleşme zincirinin ve olası acil durumlarda yürütülecek faaliyetlerin tanımlandığı ve durum tespiti yapılana ve/veya acil durum ortadan kalkana kadar yapılacak uygulamaların planı,

Acil Durum Ekibi: COVİD -19 virüsüne karşı önlem alacak personel, genel ve kişisel hijyen tedbirlerini alan, enfekte olaya ilk müdahaleyi yapan, karantina ve kontrol işlemlerini yapan, işlerine katılan ve gerektiğinde ilkyardım uygulayan ekibi,

COVİD – 19 : Corana virüs ailesine bağlı virüsün adı    Enfeksiyon: COVİD-19 virüsünün sebep olduğu hastalık

Enfekte: Enfeksiyona yakalanmış olan kişi / personel

Dezenfektan: Söz konusu enfeksiyonun bulaşmasını engellemek maksatı ile kullanılacak sıvı

Hijyen Kuralları: Enfeksiyonun Bulaşmasını engellemek amacı ile uyulması gereken sağlık kuralları

Dezenfektan Alanları: Dezenfektan bulunan ve kişisel hijyen sağlanabilen alanlar

COVİD – 19  VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR

Hasta kişilerin öksürme veya hapşırmayla ortaya saçtığı damlacıkların ortamdaki diğer bireylerin ağız, burun ve gözlerine temasıyla, damlacıkların yapıştığı yüzeylere dokunduktan sonra ellerin ağız, burun veya göze götürülmesiyle bulaşabilmektedir.

COVİD – 19 VİRÜSÜ  BELİRTİLERİ

 • Yüksek Ateş
 • Öksürük
 • Nefes Darlığı

COVİD – 19 VİRÜSÜ İÇİN VARSAYILAN ACİL DURUMLAR

A-) Kişisel Hijyen Eksikliği

Konaklama tesisindeki bireylerin düzenli olarak bireysel hijyenine dikkat etmemesi sebebi ile COVİD-19 virüsüne maruz kalmaları veya virüsü diğer bireylere bulaştırmalarına sebep olmaktadır.

Kişisel Hijyen İçin Sınırlayıcı Ve Koruyucu Tedbirler:

 • Çalışanların işe başlamadan önce ve çalışma süresince belirli aralıklar ile en az 20sn boyunca ellerini su ve sabunla yıkamaları sağlanmalıdır.
  • Su ve sabuna ulaşımın mümkün olmadığı durumlarda alkol içerikli uygun el antiseptiği veya kolonya kullanılmalıdır.
  • Personelin gün içinde kişisel hijyeni için tuvalet, banyo, lavabo, yemekhane gibi alanlarda sürekli olarak bol miktarda sabun bulundurulması
  • Personelin gün içinde sık sık belirli aralıklarla el, yüz, burun ve ağız temizliği yapması  için uyarılması ve yönlendirilmesi
  • Bulunan ortamın sık sık havalandırılması
  • Kıyafetlerin 60-90°C da normal deterjan ile yıkanması
  • Öksürme veya hapşırma sırasında ağız ve burnunu tek kullanımlık mendille kapatmalı, mendil yok ise dirsek iç kısmı ile kapatması
  • Tokalaşma, sarılma gibi yakın temaslarda kaçınılmalı, mümkünse hiç yapılmaması
  • Eller ile gözlere, ağıza ve burna dokunulmaması
  • Kişisel eşyaların ortak kullanılmaması

B-) Genel Hijyen ( Ortam ) Eksikliği

Çalışma alanları, konaklama, ofisler, yemekhane ve diğer sosyal alanlarda genel temizliği iyi olmaması sebebi ile COVİD-19 virüsünün bulunması ve bireylerin maruz kalmaları veya virüsü diğer bireylere bulaştırmalarına sebep olmaktadır.

Genel Hijyen ( Ortam ) İçin Sınırlayıcı Ve Koruyucu Tedbirler:

 • Bulunulan ortamların sık sık havalandırılması,
  • Özellikle sık ve/veya ortak kullanılan, temas edilen çalışma alanları, araçlar, cihazlar, ve ekipmanlar başta olmak üzere işyerinde hijyen ve temizlik sağlanması.
  •  Özellikle kapı kolları, lavabo, tuvaletler, merdiven kenarlıkları-tutamaçları, yemekhane katı, asansörler vb. ortak kullanım alanları sık kullanılan yüzeylerin su ve deterjan ile gün için sık sık temizlenmesi
  • Kişisel temizlik ürünlerinin, (Sabun, Havlu, Tuvalet Kâğıdı vb.)               ortak kullanılmaması
  • Gıda ve genel temizlik işleriyle ilgili çalışanların sürekli olarak eldiven ve Maske kullanması.
  • Sigara içilen ortamların sınırlandırılması, kapalı alanlarda sigara içilmesinin engellenmesi
  • Servis Araçları, Şirket Araçları ve Toplu taşıma araçlarını kullanan çalışanlar araç içerisindeki yüzeylere teması mümkün olduğunca azaltmalıdır.
  • Servis ve şirket araçlarının özellikle sık temas edilen yüzeyleri başta olmak üzere temizlik ve hijyeni sık aralıklar ile sağlanmalıdır.
  • Çalışanların ortak olarak kullandıkları parmak okutma, giriş kartı, banko vb ortak kullanım araçları kullanılmamalıdır.

C-) Hastalık Belirtisi Görülen Personel

Tüm çalışma alanlarında yüksek ateşi bulunan personelin tespit edilmemesi ve bu personelin COVİD-19 virüsünü diğer bireylere bulaştırma ihtimaline sebep olmaktadır.

HastalıkBelirtisi Görülen Personelin Belirlenmesi:

 • Dijital kızıl ötesi termometre ile sahaya giriş yapan bireylerin ateş ölçümü yapılması
 • Sahada bulunan ve sürekli olarak çalışan ve konaklama yapan personelin en haftada bir kez ateş ölçümün belirlenmiş olan personel tarafından yapılması
 • Kuvvetli ve devamlı öksüren personelin gözlemlenmesi
 • Nefes darlığı çeken personelin gözlemlenmesi

Hastalık Belirtisi Görülen Personelin İçin Sınırlayıcı ve Koruyucu Tedbirler:

 • Ateşi 37,8°C üzerinde olan, sürekli öksüren ve nefes darlığı bulunan bireyin diğer bireyler ile temasının engellenmesi
  • Hastalık Belirtisi Görülen Kişinin acilen maske kullanımın sağlanması
  • Hastalık Belirtisi Görülen Kişinin Yetkili Sağlık Kurumu ( Balıkesir Şehir Hastanesi) sevk edilmesi
  • Hastalık Belirtisi Görülen Kişinin temas etmiş olduğu diğer kişilerin takibinin sağlanması
  • Hastalık Belirtisi Görülen Kişinin temas etmiş olduğu alanların genel temizliğinin yapılarak, genel hijyenin sağlanması
  • Hastalık Belirtisi Görülen Kişinin bulunduğu alanları havalandırılması

D-) Dışarıdan Gelen Yabancı Bireyler

 • Dışarıdan konaklama tesisine gelen ziyaretçilerin ateşinin ölçülmesi, 37.8°C üzerindeki kişilerin içeriye alınmaması
  • Giriş alanlarında el dezenfektanı, kolonya veya sabunlu su ile en az

20 sn yıkanmasını gibi hijyenik tedbirlerin alınması

 • Otel çalışanları için COVİD-19 virüsü ve Hijyen konusunda bilgilendirme eğitimi talep edilmesi, eğitimi olmayan personelin işyerlerinde çalıştırılmaması
 • Dışarıdan gelen kişilerin toplu alanlarda maske kullanmalarının sağlanması
 • COVİD-19 virüsü ile ilgili olarak gelen kişilere Sağlık Bakanlığı tarafından Hazırlanmış olan “ YENİ CORONAVİRÜS RİSKİNE KARŞI TEDBİRLER” i içeren yazının otel içerisinde  belirli alanlara asılması

COVİD-19 HİJYEN KORUNMA EKİPMANLARI:

 1. Giriş alanına el dezenfektanı yerleştirilmesi
 • Mağazalar bölgesine el dezenfektanı eklenmesi
 • Giriş bölümüne kızılötesi termometre tedariki sağlanması
 • Hastalık belirtisi görülen kişiler, temizlik ve yemek personeli için maske, eldiven tedariki sağlanması
 • Genel temizlik için çamaşır suyu vb. malzeme tedarikinin sağlanması
 • Kişisel Hijyen için Tuvalet, Lavabo, yemekhane gibi alanlarda bol miktarda sıvı sabun bulundurulması ve sürekli olarak takibinin sağlanması
 • Tüm el yıkama alanlarına talimat ve uyarı yazıları asılması.

EK1: ACİL DURUM ULAŞIM KROKİSİ

BALIKESİR DEVLET HASTANESİ

KORONAVİRÜS DANIŞMA HATTI

                   EK-3 KORONA VİRÜSÜ RİSKİNE KARŞI KURALLAR

EK-4 ACİL DURUMLARDA KURUM DIŞI ARANMASI GEREKEN BİRİMLER LİSTESİ

                  HASTANELER        TELEFON FAKS
Balıkesir Devlet Hastanesi(0266) 245 90 20 (0266) 243 71 50
Balıkesir Şehir Hastanesi(0266) 221 35 10 (0266) 221 35 16
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi(0266) 612 14 54 (0266) 612 14 59
Balıkesir Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi(0266) 245 90 04 (0266) 245 35 76
Özel Sevgi İzmir Yolu Hastanesi(0266) 241 10 88 (0266) 241 41 31
Özel Sevgi Hastanesi(0266) 246 3310 (0266) 246 33 70

ONHANN OTEL İŞLETME PROTOKOLÜ

Onhann Otel yönetimi tarafından COVID-19 salgını ile ilgili hijyen kurallarını/uygulamalarını kapsayan bir prosedür hazırlanmıştır, hazırlanan prosedür düzenli aralıklarla değerlendirilir, uygulamada karşılaşılan sorunlar, getirilen çözümler ve kamu kurum veya kuruluşlarınca uygulamaya konulan tedbirler dikkate alınarak güncellenmektedir. Prosedür kapsamında, hastalık belirtileri gösteren misafirlere personelin yaklaşımı ve uygulanacak işlemler de tanımlanmış olup Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere ilgili bakanlıklar ve ilgili kurumların yayınladığı Covid-19 ile ilgili rehberlerde açıklandığı gibi uygulanmaktadır.

Coronavirüsün yaratmış olduğu zorlu günlerin üstesinden gelebilmek için konaklama tesisinde hijyen ve temizlik önlemleri üst seviyeye çıkarılmıştır.

MİSAFİR KABUL İŞLEMLERİ

Misafirlerin otele girişlerinde öncelikle otel girişinde dezenfektanlı antibakteriyel hijyenik paspas’a basarak ilk hijyen adımı uygulanır. El dezenfektanı kullanılıp ateş ölçümü yapılmakta ve kayıt altına alınmaktadır. Misafirlerinin vücut sıcaklıkları belirlenen değerlerden yüksek olması (38 °C ve üzeri) durumunda ilgi sağlık kurumlarına yönlendirileceklerdir. Misafirlerin maskesini kullanması yoksa resepsiyondan temini sağlanmaktadır.

Misafirlere, son 14 gün içerisinde covid-19 geçirip geçirmedikleri ve bu hastalığı geçirenlerle temas edip etmedikleri sorulacaktır. Belirtilen tedavi ve karantina süresinin tamamlamayanların otele girişi yapılmamaktadır.

Resepsiyon alanında ve otel içerisinde belirli bölümlerde Covid-19’a yönelik 3 dilde çevrilmiş bilgilendirme afişleri bulunmaktadır.

Misafirlerin ödemelerinde mümkün olduğu kadar temassız pos cihazı kullanılacaktır. Misafirin cihaza temas etmesi halinde, her kullanımdan sonra cihaz uygun şekilde temizlenecektir.

Resepsiyon önüne, sosyal mesafenizi koruyun yazısı asılmıştır.

YEMEK SALONU VE GENEL KULLANIM ALANLARI

Asansörlerin girişinde kapasite kullanımı ile ilgili aynı anda maksimum 2 kişi binebilir yazıları mevcut olup asansörlerin içine 1’er metre ara ile sosyal mesafe yer işaretleri yapılarak belirlenmiştir ve yazılı/görsel bilgilendirme yapılmaktadır.

Restoranlar, toplantı salonları, lobi, resepsiyon alanı, bar ve açık alanlarda yer alan oturma- bekleme, yeme-içme dahil tüm genel kullanım alanları sosyal mesafe planına uygun olarak düzenlenmiştir.

Yemek servisi verilen masalar arası mesafe 1,5 metre, yan yana sandalyeler arası 60 cm olacak şekilde düzenlenmiştir. Servis personeli, servis esnasında mesafe kurallarını korumaya ve temastan kaçınmaya özen göstermektedir. Sosyal mesafe ve oturma düzeni kuralları, aynı aileden olan veya bir grup olarak gelen misafirler arasında uygulanmamaktadır.

Yemek masaları ve sandalyeler, servis malzemeleri her misafir kullanımından sonra uygun şekilde temizliği ve dezenfeksiyonu sağlanmaktadır. Mümkün olduğu ürünlerde tek kullanımlık peçete kullanılmaktadır.

Tesisin tamamında kapı kolları, tırabzanlar, asansör düğmeleri, elektrik düğmeleri, post cihazı, televizyon kumandası, telefon, bilgisayar klavyesi, menü, masa üstleri, tuzluk/biberlik gibi el temasının yoğun olduğu yüzeyler sık sık su ve deterjanla temizlenmekte olup, 1/100 sulandırılmış çamaşır suyu ile dezenfeksiyonu sağlanmaktadır. Klor bileşiklerinin zarar verdiği post cihazı, telefon, bilgisayar klavyesi gibi yüzeylerde ise %70’lik alkol bazlı ürünler kullanılmakta ve izlenebilirlik kayıtları tutulmaktadır.

Tuvaletlerin zeminleri, klozetler, pisuarlar 1/10, lavabolar, musluk ve batarya başlıkları, kapı kolları 1/100 oranında sulandırılmış çamaşır suyu ile sık sık temizlenmekte olup, dezenfeksiyonu sağlanarak ve izlenebilirlik kayıtları tutulmaktadır.

Misafirlerin ve personelin sadece maske,eldiven vb. malzemeleri atabilmeleri için birçok noktada atık kutuları bulunmaktadır.

Kapalı alanlarda sıklıkla doğal havalandırma yapılmaktadır. Tüm alanlarda bulunan klima/havalandırma sistemlerinin filtreleri sık sık değiştirilmektedir.

Aynı vardiyada mümkün olduğunca aynı personel çalışmaktadır.

ODALARIN TEMİZLİĞİ ve KULLANIMI

Konaklama odaları sağlıklı ve güvenli hale getirmek için hijyen ve temizlik önlemleri alınmaktadır. Odalar temizlik işlemleri bittikten sonra 1 saat süre ile havalandırılmaktadır. Biyosidal ürünler kullanılarak ULV dezenfeksiyon cihazı ile periyodik olarak dezenfekte edilmektedir.

Oda temizliğini yapacak kişi, ellerini yıkadıktan sonra tek kullanımlık eldiven giyecek ve temizliğini eldivenli ellerle yapacaktır.

Her oda temizliğinden sonra eldiven çıkartılacak, eller uygun şekilde yıkanacaktır. İkinci bir oda temizliğinden önce yeni eldiven giyecektir.

Genel temizlikte su ve temizlik yapılacak yüzeye uygun deterjan/kimyasal kullanılacaktır.

Sık dokunulan yüzeyler; kapı kolları, bataryalar, tırabzanlar, elektrik düğmeleri, telefon ahizesi, televizyon ve klima kumandasının temizliğine özen gösterilecektir.

Banyolara konulan sabun, şampuan, terlik gibi malzemeler her misafir için tek kullanımlık olacaktır.

Kirli çarşaf, nevresim, pike, havlu gibi tekstil malzemeleri silkme ve çırpma yapmadan toplanarak yapılacaktır.

KAYNAKLAR

 • T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • COVID-19 (SARS-CoV2 ENFEKSİYONU) REHBERİ
 • İŞYERLERİNDE KORONAVİRÜSTEN (COVİD-19) KORUNMA TEDBİRLERİ
 • COVID-19 AFİŞ VE BROŞÜRLER
 • T.C SAĞLIK BAKANLIĞI “COVID-19 KONAKLAMA TESİSLERİNDE  ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER”
 • T.C İÇİŞLERİ BAKANLIĞI “KONAKLAMA TESİSLERİNDE UYGULANACAK STANDARTLAR VE TEDBİRLER”